BETA
Online půjčka raz, dva, tři

Chcete rychlou online půjčku? Naše rychlá online půjčka může být vyřízena ještě dnes a hlavně bez poplatků předem. Během chvíle víte, jestli bude půjčka vyřízena

Požádat

Online půjčka 123, nebankovní online půjčka 123

Vlastníte firmu, která je sice na dobré vlně, ale peníze nějakým společnostem dluží a ještě k tomu si chcete půjčit na vybavení Vaší firmy? Doufáte, že Vám půjčka pomůže ke znovunastartování firmy a dluhy tím zaplatíte? Dobře, nabízíme Vám řešení.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jsme společnost, co se orientuje na trh s financemi již několik let, díky tomuto máme spoustu kontaktů a mnoho zkušeností, které šíříme dál. Chcete si půjčit, jakou částku Vám můžeme půjčit? Poskytujeme půjčky v hodnotě od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč, které musí být zajištěny nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Jedná se o tzv. půjčky bez registru, kdy nepohlížíme na skutečnosti v registru dlužníků, tudíž jim nedáváme velkou váhu a jednáme s Vámi jako s klienty, kteří nikomu nic nedluží.

Jak tedy půjčku zajistíte? Půjčku lze zajistit tak, že musíte ručit nemovitostí, tato nemovitost může být dům, pole, byt i pozemek. Ve zkratce se jedná o nemovitosti, které jsou zapsané na katastrálním úřadě. Pokud se vyskytnou nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, všechny tyto vady buď opravíme, nebo je budeme akceptovat. Odvíjí se hodnota půjčky od ceny nemovitost, kterou půjčku zajišťujete? Ano odvíjí, maximálně Vám půjčíme 80% z hodnoty nemovitosti, prakticky to znamená, jestliže Vaše nemovitost má hodnotu 4.000.000,- Kč, tak maximálně Vám půjčíme 3.200.000,- Kč.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jak Vám půjčku poskytneme? Je to prosté, stačí nás navštívit (pomocí internetu nebo pobočky), vše s Vámi podle Vašich představ posoudíme a nabídneme Vám produkt. V případě, že se Vám řešení bude zamlouvat, tak můžete očekávat půjčku na Vašem účtu do 3 dnů od podání žádosti a za tuto skutečnost neplatíte nic navíc. V opačném případě, že se Vám produkt nelíbí a chcete ustoupit, tak ani za tento skutek neplatíte nic navíc. Jde nám o spokojenost našich klientů, proto se k nim chováme ohleduplně.

Jaké řešení poskytujeme v souvislosti s dluhy? Poskytujeme okamžité vyplacení exekucí, kdy jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu a snažíme se o maximální ponížení této částky. Jestliže jste v minulosti získal zcela nevýhodnou půjčku, tak v nejzazších případech jednáme s vymáhací agenturou, kde díky získaným kontaktům a dlouholeté praxi získáváme pro Vás lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch ještě horších případech podáme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Naše společnost nabízí i tzv. konsolidaci. Jedná se o sjednocení všech půjček do jedné, kdy se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací. Jste-li v takových dluzích, že by byla nutnost Vaši nemovitost prodat, tak Vám poskytneme půjčku, která by byla splatná z prodeje této nemovitosti. Pokud Vaši nemovitost vykoupíme, tak Vám nabídneme možnost ponechat Vás bydlet dále formou nájmu v této nemovitosti.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Sjednali jste si u nás půjčku, Vaše firma prosperuje, zbavili jste se dluhů a chcete půjčku u nás splatit naráz? Tuto možnost nabízíme s tím, že uspoříte budoucí úroky. Jestliže nestíháte splácet a máte s tím problémy, tak se s Vámi dohodneme na individuálním řešení a nastavíme Vám tzv. individuální splácení. Jedná se o možnost splácet určitou část po dobu několika let, např. splácet 1/2 splátky po dobu tří let. Proč preferujeme tuto možnost? Snažíme se vyhnout vymáhání a tím navyšování dlužné částky.

Ve zkratce jsme společnost na trhu, která se svým klientům snaží porozumět tak, abychom našli společné řešení zdánlivě neřešitelné situace, které se kolem nás dějí.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.onlinepujcka123.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.